Schaktarna AB - Lergärdsvägen 12 - 784 65 Borlänge - Tel 0243-632 47 - Mobil 070-7681442
Mail: tv-a@schaktarna.com